Чи тавр бояд алокаи чинси кард – Усулхои алокаи чинси – Душанбе – столица Таджикистана

Усулхои алокаи чинси – Душанбе – столица Таджикистана

Усули гойидан – алокаи чинси: Мехохед, ки дар бораи алокаи чинси (алокаи чинси) харчи зиёдтар маълумот ба забони точики бигиред? Пас матни мазкур бароятон нихоят муфид аст.

Ба забони точики калимаи «Секс» дар байни мардум чамчун «Гойидан» ё «Гой-гояк» маълум аст. Худ секс калимаи англиси «Sex» буда маънояш  алокаи чинси мебошад. Яъне секс алокаи чинси мардона «Кер» ва занона «Кус» ва ё байни ду хамчинс яъне «Зан ва Зан»  ё «Мард ва Мард» мебошад.

Албата дар хондани ин матн шумо шояд дар хайрат монед, ки чунин мавод дар интеренет монда шудааст ва магар ин шармандаги нест. Лек кайд кард, ки дар ин тахияи ин матн харакат карда шудааст, ки дар бораи секс барои мардуми дорандаи забони точики ба лафзи омафахм хеле сода карда баён карда шавад, то ин ки онхо дар мавриди алокаи чинси тасавуроти дуруст ва бештарро гирифта дар зиндаги ба хатогихо рох надиханд. Ин зарурияти замона аст ва хубтараш илми зиёдтар дар бораи алокаи чинси донист назар ба оне, ки аз бехабари ба хар гуна камбудихо рох додан. Ин матн пеш аз хама ба чавонон ва хусусан оиладоршавхо хело муфид аст.

Бубинед, ки имрузхо дар байни кудакон ва хусусан писарбачахо аз сини нихоят хурд ва хатто 2-3 солаги ба хакораткуни машгул буда ибораи «Очата бугом», «Мегомта», «Бугомта», «Дар кусат гом», «Дар кунут бгом» ва гайрахоро мешунавед, ки ин нишонаи маданияти пасти мардуми фарзандору чамъияти ин кудаконро мепарварида мебошад.

Баъзеи калонсолон ба сину соли худу сини кудакон нигох накарда бемасъулиятона ба онхо хакораткуниро меомузонанд ва аз дури хандида мешинанд, ки чи хел бо хакоратхои шахвати якдигариро дашном мекунанд. Чунин амалхои дашноми дурушт дар чойхои чамъияти на ба нишонахои баланди инсонпарвари рост намеояд ва на ба талаботхои дини Ислом.

Секс на танхо байни одам ба амал меояд балки байни хайвонхо, парандахо, хазандахо ва кариб байни хаммаи чонварони зинда. Алокаи чинси (секс) дар баъзе холатхо байни чанде аз хайвонхо бо назардошти сохти табиатии худ ба амал намеояд, ки ба мисоли он организмхои хурд чун «Амёба» мебошад.

Барои чи секс – алокаи чинси лозим ва тарзхои он кадомхоянд?

Секс ба точики одди карда гуем – гойгояк ин амалест ки барои конеъ кардани талаботхои шахвонии чони зинда мебошад. Секс ин кайф ва воситаи баланд кардани таъб (настроение) мебошад. Аз кайфи секс ягон чиз зиёдтар кайф намедихад ва хатто героину арак. Хисёти шахвонии дар сину соли муайян ба миён меояд ва инро ба забони исломи «сини балогат» мегуянд. Барои одам сини балогат 8-9 сол огоз метавон буд ва ин вобаста ба чинс аст. Яъне дар сини 8 солаги алакай духтарон метавонанд дар натичаи алокаи чинси хисёти узви чинсии худро пайдо карда ба бордор шудан сабабгор шаванд. Писарон бошанд метавонанд алакай дар сину соли 10-12 духтаронро бордор карда падар шаванд. Лек аз нигохи конун сини балогат аз 16-18 солаги боло аст.

Асосан секс барои афзоиши шумораи чони зинда тавасутти алокаи чинси мукобил лозим аст. Лек солхои охир алакай одамизод шумораи зиёд шудани чони зиндаро бе секс хам дарёфтааст ва инро «Бороршавии сунни» ва ё «Парвариши суни» меноманд.

НАМУДХОИ ТАРЗИ СЕКС БО ДУХТАР:

Точики одди зери мафхуми секс факат алокаи мард ва занро мефахмад, вале ин холат на дар хама вакт чуни наст. Алокаи чинси метавонад байни занхо ва ё байни мардхо ба миён ва чунин тарзи алокаи чинсиро гомосексуалист мегуянд. Боз холатхое хастанд, ки хамзамон байни чинсхои гуногун алокаи чинси ба вукуъ пайвандад ва инро бисексуализм мегуянд. Масалан агар марде хам бо марди дигаре метонад алокаи чинси намояд ва хам бо зане секс кунад. Агар мард бо марди дигар алокаи чинси кунад пас онро кунте  мегуянд ва агар мард марди дигарро гояд пас уро «Бачабоз» ё “Бачабози” мегуянд. Лек агар зан бо зани дигар алокаи чинси кунад пас онхоро «Лесбиянка», мегуянд.

Саволе ба миён меояд, ки чаро байни ду чинси ба хам монанд алокаи чинси ба миён меояд.  Чавоб дар он аст, ки ин нафарон аз нигохи илми тиб беморанд ва табобати чунин касал кариб ки нест. Дар мамлакатхои аврупои ва Амрико алокахои чинси аз нигохи давлат конуни аст ва хатто чамъият онро бе ягон назари бад эътироф мекунад. Лек дар давлатхои мусалмони ва давлатхои Осиё алокаи чинсие, ки байни хамчинсон ба вукуъ мепайвандад, амали гайриконуни буда махкум ва чазо дода мешавад. Яъне Ислом танхо алокаи чинсии байни марду занро ичозат додааст.

УСУЛХОИ СЕКС КАРДАН

            Дар пояён усулхои коидахои секс – алокаи чинси карданро номбар карда шудааст, ки барои истифода бурдан муфид аст.

 1. Барои алокаи ч
  инс
  и кардан пеш аз хама сину соли аз чихати конуни дар балогат будани ишкварзон ба инобат гирифта шавад. Дар Точикистон барои ба алокаи чинси машгул будан на кам аз 18 сол бояд дошт. Хангоми ин меъёр риоя нашудан нафарони чинояткор шояд мучозотонида мешаванд ва хатто хабс карда шаванд;
 2. Розигии тарафайни ишкварзон (Мард ва хам Зан). Дар холати ичро нашудан мучозот то хабс шудан пешбини шудааст. Баробари ин розигии хешон, волидайн ва хатто дусту хамсояхо низ ба маврид аст.
 3. Мухаббат (Ишк), хамдигарфахми ва эхтиром. То ин ки ахди басташаванда пурзур, дурудароз, камзарар ва хуб бошад пеш аз амали ишкварзи – секс тавсия карда мешавад, ки бо он нафаре ин муносибатро ба рох монд, ки агар ин унсурхои номбаршуда мавчуд бошанд.
 4. Аз нуктаи назари тиб барои алокаи чинси кардани иштирокчиён саломати бардавом дошта бошанд ва ба беморихои-касалихои хавфнок мубтало нашуда бошанд. Дар холати риоя нашудани ин талабот аз огози соли 2016 шахсони гунахкор шояд ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд ва бар иловаи ин дар натичаи чунин алока метавон фарзандони носолим пайдо шавад, ки барои чамият ва худи хамон кудакон зиндаги душвору дахшатовар шавад. Масалан кудакони ба бемории ВИЧ/СПИД мубталошуда таваллуд шуда фавтанд ва ин гунохи волидайнон ва чамъият шавад.
 5. Ахди конуни дар бораи оиладори кардан. Яъне кайди Сабти аснодии холати шахрванди (САХШ  ЗАГС) дар идораи давлати пешаки ба кайд гирифта шавад. Дар холати риоя накардани ин талабот шояд мучозоти маъмури аз тарафи макомотхои давлати, пешбини шаванд.
 6. Барои шахсони мусалмон ахди исломи яъне, Никох кардан зарур аст. Дар холати бе никох алокаи чинси кардан обруи шахсони ишкварз ва наздикони онхо дар байни чамъият паст шуда норохатии рухии дурударози чандинсолаи онхо мешавад.
 7. Ба инобат гирифтани рузи хайз. Ба занхое, ки рузи хайзрониашон мебошад ба мардхо инро хабар диханд ва ичозати алокаи чинсиро надиханд. Зеро дар давраи хайзронии занхо, ки такрибан дар як мох як маротиба руй медихаду дар он хунрави аз бадан тавасути чинси занона руй медихад эмин дошатан аз воридшавии харгуна чисм ба дохили зан эмин доштан лозим. Вагарна ягон микроб ё вирус ба дохили зан даромада бемории вазнин шудан эхтимол дорад.
 8. Тозагии бадан. Пеш аз алокаи чинси, пок кардани бадан ба иштирокчиёни секс кафолати рохати зиёд ва бехатари аз хар гуна беморихо бештар аст. Барои ин обози (гусл) кардан, пок кардани бадан аз муи нолозима ки дар таги каш (даст), байни по, ва хатто чои баромадани махрач. Дар холати ичро накардани ин талабот иштирокчиёни алокаи чинси кайфияти камтар мегиранд ва хатто ин метавонад барои барпо нашудани алокаи чинси ва бархам хурдани алокаи минбаъдаи дурудароз шавад. Инчунин аз буи бад (бадбуй) нафрати касро метавонад байни якдигар пайдо намояд ва муносибаи чинсдорон бад кунад.
 9. Зеб додани бадан. Зеби муи сар, овехтани хар гуна маводхои зебанда аз чумла: халка, соат, ангуштарин ва гайра. Дар холати зеб надодан иштирокчиёни секс чандон таъбашон баланд шояд нашавад. Барои ин пешаки пурсидан аз якдигар шояд фоида дихад.
 10. Либоси хубу аъло пушидан. Харакат намоед, ки либоси шумо нав, зебо ва тоза бошад. Лек либоси зиёд вакти огози сексро медорад ва метонад таъби касро хира кунад. Либосе пушед, ки ба чинси мукобил маъкул шавад. Масалан шахсоне хастанд, ки либоси аврупоиро дуст медоранд вале шумо бо либоси милли онро чандон ба ларза намеоред.
 11. Хушбуй кардан. Истифодаи атр, собун, шампун, духи, дизодарант, крем ва гайрахо шахвонии касро зиёд карда тапиши дилро зиёд мекунад ва
 12. Одоби муомила. Пеш аз алокаи чинси кардан (секс) нафарон харчи хуб муомила намоянд, хамон кадар секси онхо ширину дуру дароз ва пайваста мешавад.
 13. Сухани бехуда нагуфтан. Дар вакти секс сухан кардан тавсия карда намешавад, чун ки суханхои гуногун метавонад фикро парешон карда сексро бархам дихад. Ба баъзехо суханхои ширин ба мисли мурамта, хурамта, ту аз мани, чони ширин, ту буккачаи ман, фасонаки ман, ва дигар суханхои лазиз шахвати касро баланд карда ба зуд баромадани кайф мусоидат мекунад.
 14. Шарми зиёд. Дар вакти секс одатан точикон ва хусусан духтарони точик бенихоят шармгин хастанд. Аз як чихат ин дуруст вале шарми зиёд ин бехабари аз лаззати кайфи секс аст ва аз дигар тараф ин метавонад кайфи дигар нафарро шиканад. Баъзехо аз шарми зиёд хатто аз ба тарс афтида ба беморихои рухи меафтанд. Барои хамин хам духтаронро тавсия аст, ки пеш аз алокаи чинси бо занхои калонсоли хирадманд вобаста ба секс маълумоти кофи гиранд.
 15. Ба чашми якдигар нигаристан. Инсон хангоми ба чашми якдигар нигаристан тапиши дилаш зиёд мешавад ва мухаббати зиёда шуда алокаи чинси асалтар мешавад. Ба чашми якдигар нигаристан на танхо пеш аз секс балки тули тамоми вохурихо кайфиятро зиёда мегардонад.
 16. Дар чойи ором ва форам. Харакат кунед, ки чойи секс мекардаги аз овози мардум, хайвонхо, наклиёт ва гайрахо дур бошад. Вагарна шуморо парешонхол карда кайфро вайрон мекунад. Барои баъзехо чойи орому форам даруни мошин аст ва ин вобаста аст аз таъби худи хамон одам.
 17. Чогахи нарму тоза ва боду хавои тоза. Асосан бисёрии мардум барои секс кардан чойи мулоим, тоза ва хавои форам доштаро интихоб мекунад, тоин ки рохат ба дарачаш шавад.
 18. Шиками сер. Бехуда дар байни мардакхо ривоят нест, ки шиками сер куввати кер. Яъне дар асл алокаи чинси амали хело серхаракат аст ва дар ин маврид мардхо бисёр харакат карда кувваи худро зиёд сарф мекунанд ва барои хамин хам шиками онхо бояд аз гизохои фоиданоктар пур бошад. Масалан харбуза, гуштбирён, чормагз, бодом, писта, ачир ва хавло хело фоиданок аст барои чи зан ва чи мард.
 19. Таъби болида доштан. Харакат кунед, ки пеш аз секс таъби худро хира накунед ва бо касе чанд нашавед. Таъби хира мардинаи мардакро ва кайфи шахсро гум мекунад ва секс бе натичаву берохат мешавад.
 20. Суруду таронаи хуб мондан. Фаромуш накунед, ки дар вакти секс суруди ором ва хусусан оханги форам ёри ба асалшавии алокаи чинси мусоидат мекунад.
 21. Хонаи на чандон торику равшан ва хилват. Хонаи нихоят торик барои надидани бадани кас сабаб мешавад ва кас метонад аз надидани бадан чандон рохати зиёд набинад. Инчунин равшании зиёд низ ба шарми зиёд меорад. Барои хамин хона бояд нимторик бошад.
 22. Осон кардани алокаи чинси. Баъзехо сексро мушкил мекунанд ва аз ин лаззати зиёд намегиранд. Тавсия мешавад, ки дар секс харакату шаклхои гуногуни сексро истифода баранд ва ин имконият медихад ки секс бароятон завкмандатр дар солхои тулони шавад. Гарчанде кас пир шаваду вале хелхои сексро гуногун кунад пас барои шарикаш ин шавковар ва серталабтар мешавад.
 23. Истифодаи маводхои хифзкунанда. Агар шарики шумо ва ё худатон бемории гузаранда дошта бошед ва ё надонед, ки саломатии бардавомро шаркатон дорад пас худро бо маводхои хифзкунанда аз касалихо эмин доред. Масалан истифодаи презерватив.
 24. Тамошо кардани маводхои порнографи ё хурдани дору. Холатхое хастанд, ки хисёти шахвони паст аст ва зарурияти ёрии чизе ё касе лозим. Дар ин холат дорухои махсуси ёридиханда ва ё тамошо кардани маводхои порнографи низ метонад ёрдам кунад, ки секс барпо шавад.

РИОЯИ ИН  УСУЛХО КАФОЛАТИ ТАЪБИ БОЛИДА АСТ!

 

komron.info

Шаби аввал бо зан – мард

Шаби аввали зану мард баъди туйи домоду-аруси барои навхонадорон хело масъалаи ачоибу хасос ба шумор меравад. Ба бисёрихои халки точик дар бораи шаби аввал чи хел – тарзи амал намудан, номаълум аст, чун ки чавонон дар ин хусус аз калонсолон маълумоти кофи одатан намегиранд. Барои хамин хар кас ба андешаи худ дар бораи шаби аввал – тарзи хамхобаги маълумот доранду рафтор менамоянд.

Барои чавонон оид ба шаби аввал бо зан – мард дар сахифаи  мазкур маълумоти насихатии муфид оварда шудааст ки хонанда бо шинос шудани ин матн метавонад шави якуми худро ки аз алокаи чинсии аввал иборат мебошад ширинтару хотирмон ва мувофики тартиби лозима ба рох монад.

Шаби аввал чи бояд кард ?

Чи хеле ки кайд кардем, дар байни мардум – чамъияти точикон ва халкхои осиёи миёна, ки мусулмон мебошанд вобаста ба шаби аввал ва умуман оиди алокаи чинси чандон маълумот дарёфт карда намешавад ва оиди ин масъала суханрониву сухбатхо ороста намешаванд. Вале оиди шаби аввал ва умуман оиди алокаи чинси ки ба кавли суханони хозира СЕКС дар аврупо хело васеъ алакай чавонон дар сини 10-15 солаги маълумоти кофи гирифта аз чимоъ (гой-гояк) кардан алакай бахраманд мешаванд. Яъне чи хеле ки фактхо нишон медиханд, мардуми осиё ва хусусан точикон аз алокаи чинси ва маълумотгири дар ин хусус дар сину соли 16-20 хабардор мешаванд.

Чи тавр алокаи чинси кард? Бачахои точик одатан дар сини 20-25 солаги оиладор мешаванд ва духтарон бошанд 17-22 ва аз надонистани маълумоти кофи аз шаби якум ба тарсу хасос меафтанд. Барои хамин хам ба чунин шахсон дар бораи шаби якум тавсияхои нагз навишта шудаанд, аз чумла:

 1. Пеш аз хама ба якдигар бо эхтиром муносибат намоед ва якдигарро “Шумо” гуед. Ин касро хасос ва ошиктар мекунад;
 2. Ба тозаги риоя намоед ва пеш аз ба алокаи чинси (секс, чимоъ, гойидан) сар кардан аввал обози карда худро орову торо ва атру либоси фасон пушидан;
 3. Чогахи худро нарм, нав ва хонаро ториктару гамр нигох доштан.
 4. Овози мусикии форам гузоштан;
 5. Шикамро сер кардан вале пурхури накардан;
 6. Ба якдигар пеш аз чимоъ кардан ба тану бадани якдигар массаж – молиш кардан;
 7. Бусидани гардани зан/мард, бусидани шикам ва бусидани гуш ва умуман дар огуш гирифтани зан ё мард;
 8. Молидани рону пойи чинси дар пахлуятон хобида;
 9. Молидани аварати (кус ё кер) зан ё мард ки ба холати омодаги ва форам карор медихад;
 10. Зич кардан ва ба якдигар пайваст кардани олоти худ, яъне агар мард бошад пас ворид кардани закари худ ба чинси занона (даровардани кер ба кус) ва агар зан бошад пас кушода кардани пойхои худ ва имкон додан барои ворид шудани кери тарангшуда ба дохили бадани худ.

Умуман марди солим дар як шаб метавонад то 4-5 маротиба бо зан алокаи чинсиро барпо кунад ва давомнокии ба хисоби миёна то 1-2 дакикка давом мекунад. Агар мард тез тамом шавад ва кайфаш барояд пас ин маънии онро дорад, ки мард хело зуд аз зан коил шуд. Умуман шаби аввал бо зан метавонад хамаги 1 ё ду маротиба чимоъ барпо шавад, чун ки ин маънои бетачрибагиро дорад ва якбора ду нафари ношинос якбора ба бадани якдихар одат намекунанд.

ВИДЕО ДАР БОРАИ ШАБИ АВВАЛ

Фаромуш накунед ки баъди алокаи чинси обози кардан лозим ки онро дар забони мусалмони “Гусл кардан” меноманд. Инчунин фаромуш накунед, ки баъди шаби аввал ба зан то баркарор шудани чинси латифи у ки баъди канда-пароканда шудани пардаи фарч (кус) ба амал меояд алокаи чинсиро давом надихед. Яъне баъди шаби якум 3-5 руз дигар гойгояк накунд ва занро солим нигох доред. Ин талабот хам дар ислом гуфта шудааст ва хам дар илми тиб. Агар ин талабот риоя нашавад, пас хам гунох аст, хам хатари ба бемори гирифтор шудани зан хаст ва хам ин азобу дард аст.

Комментарии

life.ansor.info

Пурсиш: №64. Алоқаи ҷинсӣ аз тариқи даҳон чӣ ҳукм дорад?

Пурсиш: №64.

Алоқаи ҷинсӣ аз тариқи даҳон чӣ ҳукм дорад?

Пурсиш:

Ассалому алайкум бародари азиз, дар байн суоле омад. Ва ман мехостам назари Шуморо дар бобати дуруст будан ё набудани буса кардани олоти ҳамсари (чи мард, чи зан)-и худ, дар ҳолати хушку пок буданаш фаҳмам. Агар имкон бошад, пурратар чихелаш мумкин чихелаш не мегуфтед, хоҳ назари худро гуед, хоҳ дигар уламоро, зеро ман ин ҷавобро ба бародароне ки суол мекунанд ҷавобашро мегуям, илтимос.

Посух:

Ба ин пурсиш дар паёми хусусӣ ҷавоб дода будам, вале имрӯз ҷавонон аз ин масъала зиёд мепурсанд, ба ҳамин хотир ба тафсил ақволи аҳли илмро меоварам:

Дуктур Абдуллоҳ ал-Фақиҳ мегӯяд:

«Барои ҳар як аз зану шавҳар ҷоиз аст, ки аз ҷисми якдигар баҳра бибаранд. Аллоҳ таъоло мефармояд:

«Онҳо (занон) барои шумо (мардон) либосе ҳастанд, ва шумо (мардон) низ барои онҳо (занон) либосе ҳастед». (Бақара, 187).

Ва ҳамчунин фармудааст:

«Занони шумо киштзори шумо ҳастанд, пас аз ҳарҷо (ва ҳар гунае), ки мехоҳед ба киштзори худ (дар)-оед». (Бақара, 223).

Вале ду чизро бояд риъоят карда шавад:

 1. Наздикӣ накардан бо зан аз пушт, зеро ки ин амал аз гуноҳони кабира мебошад…
 2. Наздикӣ накардан бо зан дар замони ҳайзу нифос (қоъидагӣ).

Сониян:

Бояд муъоширати ҷинсӣ ва баҳрагирӣ аз якдигар, мутобиқи одоби исломӣ ва макорими ахлоқӣ бошад.

Дар мавриди макидани узве ё лесидани он, насси сариҳе (барои манъ) ворид нашудааст. Вале метавон гуфт, ки ин амал мухолифи одоб ва ахлоқи некӯ ҳаст. Ва мухолиф аст бо фитрати салим.

Ба ҳамин далел, ба хотири эҳтиёт беҳтар аст, ки аз ин амал парҳез намояд.

Илова бар ин, ин гуна муъошират сабаби лесидан ва ҳатто фурӯ бурдани наҷосат мегардад, ки амре ҳаром аст. Ва ҳамчунин сабаби азият ва озори зан мегардад». (бо тасарруф).

Ҳамчунин гуфтааст:

«Барои бародари суолкунандаи муҳтарам беҳтар аст, ба он чизе лаззат бибарад, ки нафсҳои салим азон мутанаффир намешаванд. Он чизҳое ки мухолифи фитрати пок нест. Токи одоби умумӣ ҳифз шавад ва ҷавонмардиву ҳайбати хешро ҳимоят кунад».

Яъне ки чунин навъ муъошират, ҳайбат ва қадру мақоми мардро дар назди ҳамсари хеш поён мебарад ва ба каромати ӯ латма мезанад!

Шайх Абдураҳмони Баррок дар мавриди ин навъ муъоширатҳо мегӯяд:

«Ин амр дар миёни аҳли ислом мунташир нашуд, магар бо мунташир шудани филмҳои ғайриахлоқӣ. Дар ин филмҳо занони зинокор ва фоҷир чунон тасвир мешаванд, ки ҳатто ҳайвонот аз чунин ҳол худро бартар медонанд, чӣ расад ба аҳли фитрат ва иффату назофат».

Ва шайх Абдуллоҳ ибни Абдураҳмони Ҷибрин гуфтааст:

«…ончӣ ки Худованд барои бандагонаш мубоҳ кардааст, ин ҷимоъ аст, аммо ламси аврат бо даҳон ё ки бӯса кардан, ё ки макидани шармгоҳ, инҳо мункарот ҳастанд дар табъи салим, ва нафс аз он мутанаффир аст. Ба ҳамин сабаб дар ағлаби китобҳое, ки дар мавзуъи муъоширати ҳамсарон суҳбат мекунад, зикре аз ин гуна муъошират нест.

Ва назари мо ин аст, ки чунин корҳо аз мункарот ва макруҳот мебошад, лекин ҷуръат намекунем (бидуни далел) ҷазм бар ҳурматаш кунем…». (Фатво аз сомонаи расмӣ, 3442).

Ва ахиран, бояд изофа кард, ки дар ин гуна муъошират хатари гирифторӣ ба баъзе бемориҳо вуҷуд дорад.

Валлоҳу аълам.

АбуМарям Раҷабӣ

05.01.2016

.

.

.

.

.

..

.

..

Шабакаҳои иҷтимоъӣ

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

Filed under: Пурсишу посух | Tagged: алоқаи ҷинсӣ, оралний секс, ҷимоъ |

isloh.wordpress.com

Алокаи чинси бо духтар ё зани худ

 Мехохед, ки дар бораи алокаи чинси (алокаи чинси) харчи зиёдтар маълумот ба забони точики бигиред? Пас матни мазкур бароятон нихоят муфид аст.

АЛОКАИ ЧИНСИ ЧИСТ?

Ба забони точики калимаи «Секс» дар байни мардум хамчун «Гойидан» ё «Гой-гояк» маълум аст. Худ секс калимаи англиси «Sex» буда маънояш  алокаи чинси мебошад. Яъне секс алокаи чинси мардона «Кер» ва занона «Кус» ва ё байни ду хамчинс яъне «Зан ва Зан»  ё «Мард ва Мард» мебошад.

Албата дар хондани ин матн шумо шояд дар хайрат монед, ки чунин мавод дар интеренет монда шудааст ва магар ин шармандаги нест. Лек кайд кард, ки дар ин тахияи ин матн харакат карда шудааст, ки дар бораи секс барои мардуми дорандаи забони точики ба лафзи омафахм хеле сода карда баён карда шавад, то ин ки онхо дар мавриди алокаи чинси тасавуроти дуруст ва бештарро гирифта дар зиндаги ба хатогихо рох надиханд. Ин зарурияти замона аст ва хубтараш илми зиёдтар дар бораи алокаи чинси донист назар ба оне, ки аз бехабари ба хар гуна камбудихо рох додан. Ин матн пеш аз хама ба чавонон ва хусусан оиладоршавхо хело муфид аст.

Бубинед, ки имрузхо дар байни кудакон ва хусусан писарбачахо аз сини нихоят хурд ва хатто 2-3 солаги ба хакораткуни машғул буда ибораи «Очата бугом», «Мегомта», «Бугомта», «Дар кусат гом», «Дар кунут бгом» ва ғайрахоро мешунавед, ки ин нишонаи маданияти пасти мардуми фарзандору чамъияти ин кудаконро мепарварида мебошад.

Баъзеи калонсолон ба сину соли худу сини кудакон нигох накарда бемасъулиятона ба онхо хакораткуниро меомузонанд ва аз дури хандида мешинанд, ки чи хел бо хакоратхои шахвати якдигариро дашном мекунанд. Чунин амалхои дашноми дурушт дар чойхои чамъияти на ба нишонахои баланди инсонпарвари рост намеояд ва на ба талаботхои дини Ислом.

Секс на танхо байни одам ба амал меояд балки байни хайвонхо, парандахо, хазандахо ва кариб байни хаммаи чонварони зинда. Алокаи чинси (секс) дар баъзе холатхо байни чанде аз хайвонхо бо назардошти сохти табиатии худ ба амал намеояд, ки ба мисоли он организмхои хурд чун «Амёба» мебошад.

Барои чи секс – алокаи чинси лозим?

Секс ба точики одди карда гӯем – гойгояк ин амалест ки барои конеъ кардани талаботхои шахвонии чони зинда мебошад. Секс ин кайф ва воситаи баланд кардани таъб (настроение) мебошад. Аз кайфи секс ягон чиз зиёдтар кайф намедихад ва хатто героину арак. Хисёти шахвонии дар сину соли муайян ба миён меояд ва инро ба забони исломи «сини балоғат» мегуянд. Барои одам сини балоғат 8-9 сол оғоз метавон буд ва ин вобаста ба чинс аст. Яъне дар сини 8 солаги алакай духтарон метавонанд дар натичаи алокаи чинси хисёти узви чинсии худро пайдо карда ба бордор шудан сабабгор шаванд. Писарон бошанд метавонанд алакай дар сину соли 10-12 духтаронро бордор карда падар шаванд. Лек аз нигохи конун сини балоғат аз 16 солаги боло аст.

Асосан секс барои афзоиши шумораи чони зинда тавасутти алокаи чинси мукобил лозим аст. Лек солхои охир алакай одамизод шумораи зиёд шудани чони зиндаро бе секс хам дарёфтааст ва инро «Бороршавии сунни» ва ё «Парвариши суни» меноманд.

НАМУДХОИ СЕКС БО ДУХТАР –  ЗАН:

Точики одди зери мафхуми секс факат алокаи мард ва занро мефахмад, вале ин холат на дар хама вакт чуни наст. Алокаи чинси метавонад байни занхо ва ё байни мардхо ба миён ва чунин алокаи чинсиро гомосексуалист мегуянд. Боз холатхое хастанд, ки хамзамон байни чинсхои гуногун алокаи чинси ба вукуъ пайвандад ва инро бисексуализм мегуянд. Масалан агар марде хам бо марди дигаре метонад алокаи чинси намояд ва хам бо зане секс кунад. Агар мард бо марди дигар алокаи чинси кунад пас онро кунте  мегуянд ва агар мард марди дигарро гояд пас ӯро «Бачабоз» ё “Бачабози” мегӯянд. Лек агар зан бо зани дигар алокаи чинси кунад пас онхоро «Лесбиянка», мегӯянд.

Саволе ба миён меояд, ки чаро байни ду чинси ба хам монанд алокаи чинси ба миён меояд.  Чавоб дар он аст, ки ин нафарон аз нигохи илми тиб беморанд ва табобати чунин касал кариб ки нест. Дар мамлакатхои аврупои ва Амрико алокахои чинси аз нигохи давлат конуни аст ва хатто чамъият онро бе ягон назари бад эътироф мекунад. Лек дар давлатхои мусалмони ва давлатхои Осиё алокаи чинсие, ки байни хамчинсон ба вукуъ мепайвандад, амали ғайриконуни буда махкум ва чазо дода мешавад. Яъне Ислом танхо алокаи чинсии байни марду занро ичозат додааст.

КОИДАХОИ СЕКС КАРДАН

            Дар пояён номгӯи коидахои секс – алокаи чинси карданро номбар карда шудааст, ки барои истифода бурдан муфид аст.

 1. Барои алокаи чинси кардан пеш аз хама сину соли аз чихати конуни дар балоғат будани ишкварзон ба инобат гирифта шавад. Дар Точикистон барои ба алокаи чинси машғул будан на кам аз 18 сол бояд дошт. Хангоми ин меъёр риоя нашудан нафарони чинояткор шояд мучозотонида мешаванд ва хатто хабс карда шаванд;
 2. Розигии тарафайни ишкварзон (Мард ва хам Зан). Дар холати ичро нашудан мучозот то хабс шудан пешбини шудааст. Баробари ин розигии хешон, волидайн ва хатто дусту хамсояхо низ ба маврид аст.
 3. Мухаббат (Ишк), хамдигарфахми ва эхтиром. То ин ки ахди басташаванда пурзур, дурудароз, камзарар ва хуб бошад пеш аз амали ишкварзи – секс тавсия карда мешавад, ки бо он нафаре ин муносибатро ба рох монд, ки агар ин унсурхои номбаршуда мавчуд бошанд.
 4. Аз нуктаи назари тиб барои алокаи чинси кардани иштирокчиён саломати бардавом дошта бошанд ва ба беморихоикасалихои хавфнок мубтало нашуда бошанд. Дар холати риоя нашудани ин талабот аз оғози соли 2016 шахсони гунахкор шояд ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд ва бар иловаи ин дар натичаи чунин алока метавон фарзандони носолим пайдо шавад, ки барои чамият ва худи хамон кудакон зиндаги душвору дахшатовар шавад. Масалан кудакони ба бемории ВИЧ/СПИД мубталошуда таваллуд шуда фавтанд ва ин гунохи волидайнон ва чамъият шавад.
 5. Ахди конуни дар бораи оиладори кардан. Яъне кайди Сабти аснодии холати шахрванди (САХШ ЗАГС) дар идораи давлати пешаки ба кайд гирифта шавад. Дар холати риоя накардани ин талабот шояд мучозоти маъмури аз тарафи макомотхои давлати, пешбини шаванд.
 6. Барои шахсони мусалмон ахди исломи яъне, Никох кардан зарур аст. Дар холати бе никох алокаи чинси кардан обрӯи шахсони ишкварз ва наздикони онхо дар байни чамъият паст шуда норохатии рӯхии дурударози чандинсолаи онхо мешавад.
 7. Ба инобат гирифтани рузи хайз. Ба занхое, ки рузи хайзрониашон мебошад ба мардхо инро хабар диханд ва ичозати алокаи чинсиро надиханд. Зеро дар давраи хайзронии занхо, ки такрибан дар як мох як маротиба руй медихаду дар он хунрави аз бадан тавасути чинси занона руй медихад эмин дошатан аз воридшавии харгуна чисм ба дохили зан эмин доштан лозим. Вагарна ягон микроб ё вирус ба дохили зан даромада бемории вазнин шудан эхтимол дорад.
 8. Тозагии бадан. Пеш аз алокаи чинси, пок кардани бадан ба иштирокчиёни секс кафолати рохати зиёд ва бехатари аз хар гуна беморихо бештар аст. Барои ин обози (ғусл) кардан, пок кардани бадан аз мӯи нолозима ки дар таги каш (даст), байни по, ва хатто чои баромадани махрач. Дар холати ичро накардани ин талабот иштирокчиёни алокаи чинси кайфияти камтар мегиранд ва хатто ин метавонад барои барпо нашудани алокаи чинси ва бархам хурдани алокаи минбаъдаи дурудароз шавад. Инчунин аз буи бад (бадбуй) нафрати касро метавонад байни якдигар пайдо намояд ва муносибаи чинсдорон бад кунад.
 9. Зеб додани бадан. Зеби муи сар, овехтани хар гуна маводхои зебанда аз чумла: халка, соат, ангуштарин ва ғайра. Дар холати зеб надодан иштирокчиёни секс чандон таъбашон баланд шояд нашавад. Барои ин пешаки пурсидан аз якдигар шояд фоида дихад.
 10. Либоси хубу аъло пушидан. Харакат намоед, ки либоси шумо нав, зебо ва тоза бошад. Лек либоси зиёд вакти оғози сексро медорад ва метонад таъби касро хира кунад. Либосе пушед, ки ба чинси мукобил маъкул шавад. Масалан шахсоне хастанд, ки либоси аврупоиро дуст медоранд вале шумо бо либоси милли онро чандон ба ларза намеоред.
 11. Хушбуй кардан. Истифодаи атр, собун, шампун, духи, дизодарант, крем ва ғайрахо шахвонии касро зиёд карда тапиши дилро зиёд мекунад ва
 12. Одоби муомила. Пеш аз алокаи чинси кардан (секс) нафарон харчи хуб муомила намоянд, хамон кадар секси онхо ширину дуру дароз ва пайваста мешавад.
 13. Сухани бехуда нагуфтан. Дар вакти секс сухан кардан тавсия карда намешавад, чун ки суханхои гуногун метавонад фикро парешон карда сексро бархам дихад. Ба баъзехо суханхои ширин ба мисли мурамта, хурамта, ту аз мани, чони ширин, ту буккачаи ман, фасонаки ман, ва дигар суханхои лазиз шахвати касро баланд карда ба зуд баромадани кайф мусоидат мекунад.
 14. Шарми зиёд. Дар вакти секс одатан точикон ва хусусан духтарони точик бенихоят шармгин хастанд. Аз як чихат ин дуруст вале шарми зиёд ин бехабари аз лаззати кайфи секс аст ва аз дигар тараф ин метавонад кайфи дигар нафарро шиканад. Баъзехо аз шарми зиёд хатто аз ба тарс афтида ба беморихои рӯхи меафтанд. Барои хамин хам духтаронро тавсия аст, ки пеш аз алокаи чинси бо занхои калонсоли хирадманд вобаста ба секс маълумоти кофи гиранд.
 15. Ба чашми якдигар нигаристан. Инсон хангоми ба чашми якдигар нигаристан тапиши дилаш зиёд мешавад ва мухаббати зиёда шуда алокаи чинси асалтар мешавад. Ба чашми якдигар нигаристан на танхо пеш аз секс балки тӯли тамоми вохурихо кайфиятро зиёда мегардонад.
 16. Дар чойи ором ва форам. Харакат кунед, ки чойи секс мекардаги аз овози мардум, хайвонхо, наклиёт ва ғайрахо дур бошад. Вагарна шуморо парешонхол карда кайфро вайрон мекунад. Барои баъзехо чойи орому форам даруни мошин аст ва ин вобаста аст аз таъби худи хамон одам.
 17. Чогахи нарму тоза ва боду хавои тозаАсосан бисёрии мардум барои секс кардан чойи мулоим, тоза ва хавои форам доштаро интихоб мекунад, тоин ки рохат ба дарачаш шавад.
 18. Шиками сер. Бехуда дар байни мардакхо ривоят нест, ки шиками сер куввати кер. Яъне дар асл алокаи чинси амали хело серхаракат аст ва дар ин маврид мардхо бисёр харакат карда кувваи худро зиёд сарф мекунанд ва барои хамин хам шиками онхо бояд аз ғизохои фоиданоктар пур бошад. Масалан харбуза, гуштбирён, чормағз, бодом, писта, ачир ва хавло хело фоиданок аст барои чи зан ва чи мард.
 19. Таъби болида доштан. Харакат кунед, ки пеш аз секс таъби худро хира накунед ва бо касе чанд нашавед. Таъби хира мардинаи мардакро ва кайфи шахсро гум мекунад ва секс бе натичаву берохат мешавад.
 20. Суруду таронаи хуб мондан. Фаромуш накунед, ки дар вакти секс суруди ором ва хусусан оханги форам ёри ба асалшавии алокаи чинси мусоидат мекунад.
 21. Хонаи на чандон торику равшан ва хилват. Хонаи нихоят торик барои надидани бадани кас сабаб мешавад ва кас метонад аз надидани бадан чандон рохати зиёд набинад. Инчунин равшании зиёд низ ба шарми зиёд меорад. Барои хамин хона бояд нимторик бошад.
 22. Осон кардани алокаи чинси. Баъзехо сексро мушкил мекунанд ва аз ин лаззати зиёд намегиранд. Тавсия мешавад, ки дар секс харакату шаклхои гуногуни сексро истифода баранд ва ин имконият медихад ки секс бароятон завкмандатр дар солхои тӯлони шавад. Гарчанде кас пир шаваду вале хелхои сексро гуногун кунад пас барои шарикаш ин шавковар ва серталабтар мешавад.
 23. Истифодаи маводхои хифзкунандаАгар шарики шумо ва ё худатон бемории гузаранда дошта бошед ва ё надонед, ки саломатии бардавомро шаркатон дорад пас худро бо маводхои хифзкунанда аз касалихо эмин доред. Масалан истифодаи презерватив.
 24. Тамошо кардани маводхои порнографи ё хурдани доруХолатхое хастанд, ки хисёти шахвони паст аст ва зарурияти ёрии чизе ё касе лозим. Дар ин холат дорухои махсуси ёридиханда ва ё тамошо кардани маводхои порнографи низ метонад ёрдам кунад, ки секс барпо шавад.

РИОЯИ ИН  КОИДАХО КАФОЛАТИ ТАЪБИ БОЛИДА АСТ!

Комментарии

life.ansor.info

Усулҳои алоқаи ҷинсӣ – Душанбе – столица Таджикистана

Усули гойидан – алоқаи ҷинсӣ: Мехоҳед, ки дар бораи алоқаи ҷинсӣ (алоқаи ҷинсӣ) ҳарчи зиёдтар маълумот ба забони тоҷикӣ бигиред? Пас матни мазкур бароятон ниҳоят муфид аст.

Ба забони тоҷикӣ калимаи «Секс» дар байни мардум ҷамчун «Гойидан» ё «Гой-гояк» маълум аст. Худ секс калимаи англисӣ «Sex» буда маънояш  алоқаи ҷинсӣ мебошад. Яъне секс алоқаи ҷинси мардона «Кер» ва занона «Кус» ва ё байни ду ҳамҷинс яъне «Зан ва Зан»  ё «Мард ва Мард» мебошад.

Албата дар хондани ин матн шумо шояд дар ҳайрат монед, ки чунин мавод дар интеренет монда шудааст ва магар ин шармандаги нест. Лек кайд кард, ки дар ин таҳияи ин матн ҳаракат карда шудааст, ки дар бораи секс барои мардуми дорандаи забони тоҷикӣ ба лафзи омафаҳм хеле сода карда баён карда шавад, то ин ки онҳо дар мавриди алоқаи ҷинсӣ тасавуроти дуруст ва бештарро гирифта дар зиндагӣ ба хатогиҳо роҳ надиҳанд. Ин зарурияти замона аст ва хубтараш илми зиёдтар дар бораи алоқаи ҷинсӣ донист назар ба оне, ки аз бехабарӣ ба ҳар гуна камбудиҳо роҳ додан. Ин матн пеш аз ҳама ба ҷавонон ва хусусан оиладоршавҳо хело муфид аст.

Бубинед, ки имрузҳо дар байни кудакон ва хусусан писарбачаҳо аз сини ниҳоят хурд ва ҳатто 2-3 солагӣ ба ҳақораткунӣ машғул буда ибораи «Очата бугом», «Мегомта», «Бугомта», «Дар кусат гом», «Дар кунут бгом» ва ғайраҳоро мешунавед, ки ин нишонаи маданияти пасти мардуми фарзандору ҷамъияти ин кудаконро мепарварида мебошад.

Баъзеи калонсолон ба сину соли худу сини кудакон нигоҳ накарда бемасъулиятона ба онҳо ҳакораткуниро меомузонанд ва аз дури хандида мешинанд, ки чи хел бо ҳақоратҳои шаҳвати якдигариро дашном мекунанд. Чунин амалҳои дашноми дурушт дар ҷойҳои ҷамъиятӣ на ба нишонаҳои баланди инсонпарвари рост намеояд ва на ба талаботхои дини Ислом.

Секс на танҳо байни одам ба амал меояд балки байни ҳайвонҳо, парандаҳо, хазандаҳо ва қариб байни ҳаммаи ҷонварони зинда. Алоқаи ҷинсӣ (секс) дар баъзе холатҳо байни чанде аз ҳайвонхо бо назардошти сохти табиатии худ ба амал намеояд, ки ба мисоли он организмхои хурд чун «Амёба» мебошад.

Барои чи секс – алоқаи ҷинси лозим ва тарзҳои он кадомҳоянд?

Секс ба тоҷики одди карда гӯем – гойгояк ин амалест ки барои қонеъ кардани талаботҳои шаҳвонии ҷони зинда мебошад. Секс ин кайф ва воситаи баланд кардани таъб (настроение) мебошад. Аз кайфи секс ягон чиз зиёдтар кайф намедиҳад ва ҳатто героину арақ. Ҳисёти шаҳвонии дар сину соли муайян ба миён меояд ва инро ба забони исломи «сини балоғат» мегуянд. Барои одам сини балоғат 8-9 сол оғоз метавон буд ва ин вобаста ба чинс аст. Яъне дар сини 8 солаги алакай духтарон метавонанд дар натиҷаи алоқаи ҷинсӣ ҳисёти узви ҷинсии худро пайдо карда ба бордор шудан сабабгор шаванд. Писарон бошанд метавонанд алакай дар сину соли 10-12 духтаронро бордор карда падар шаванд. Лек аз нигоҳи қонун сини балоғат аз 16-18 солагӣ боло аст.

Асосан секс барои афзоиши шумораи ҷони зинда тавасутти алоқаи ҷинси муқобил лозим аст. Лек солҳои охир алакай одамизод шумораи зиёд шудани ҷони зиндаро бе секс ҳам дарёфтааст ва инро «Бороршавии суннӣ» ва ё «Парвариши сунӣ» меноманд.

НАМУДҲОИ ТАРЗИ СЕКС БО ДУХТАР:

Тоҷики одди зери мафҳуми секс фақат алоқаи мард ва занро мефаҳмад, вале ин ҳолат на дар ҳама вақт чуни наст. Алоқаи ҷинси метавонад байни занҳо ва ё байни мардҳо ба миён ва чунин тарзи алоқаи ҷинсиро гомосексуалист мегуянд. Боз ҳолатҳое хастанд, ки хамзамон байни чинсхои гуногун алокаи ҷинси ба вуқуъ пайвандад ва инро бисексуализм мегуянд. Масалан агар марде ҳам бо марди дигаре метонад алоқаи ҷинсӣ намояд ва ҳам бо зане секс кунад. Агар мард бо марди дигар алоқаи ҷинсӣ кунад пас онро кунте  мегуянд ва агар мард марди дигарро гояд пас ӯро «Бачабоз» ё “Бачабозӣ” мегӯянд. Лек агар зан бо зани дигар алоқаи ҷинсӣ кунад пас онҳоро «Лесбиянка», мегӯянд.

Саволе ба миён меояд, ки чаро байни ду чинси ба хам монанд алокаи чинси ба миён меояд.  Ҷавоб дар он аст, ки ин нафарон аз нигоҳи илми тиб беморанд ва табобати чунин касал қариб ки нест. Дар мамлакатхои аврупои ва Амрико алоқаҳои ҷинсӣ аз нигоҳи давлат қонуни аст ва ҳатто ҷамъият онро бе ягон назари бад эътироф мекунад. Лек дар давлатҳои мусалмонӣ ва давлатҳои Осиё алоқаи ҷинсие, ки байни ҳамҷинсон ба вуқуъ мепайвандад, амали ғайриқонунӣ буда маҳкум ва ҷазо дода мешавад. Яъне Ислом танҳо алоқаи ҷинсии байни марду занро иҷозат додааст.

УСУЛҲОИ СЕКС КАРДАН

            Дар пояён усулҳои қоидаҳои секс – алоқаи ҷинсӣ карданро номбар карда шудааст, ки барои истифода бурдан муфид аст.

 1. Барои алоқаи ҷинсӣ кардан пеш аз ҳама сину соли аз ҷиҳати қонунӣ дар балоғат будани ишкварзон ба инобат гирифта шавад. Дар Тоҷикистон барои ба алоқаи ҷинсӣ машғул будан на кам аз 18 сол бояд дошт. Ҳангоми ин меъёр риоя нашудан нафарони ҷинояткор шояд муҷозотонида мешаванд ва ҳатто ҳабс карда шаванд;
 2. Розигии тарафайни ишқварзон (Мард ва ҳам Зан). Дар ҳолати иҷро нашудан муҷозот то ҳабс шудан пешбинӣ шудааст. Баробари ин розигии хешон, волидайн ва ҳатто дусту ҳамсояҳо низ ба маврид аст.
 3. Мухаббат (Ишк), хамдигарфахми ва эхтиром. То ин ки ахди басташаванда пурзур, дурудароз, камзарар ва хуб бошад пеш аз амали ишкварзи – секс тавсия карда мешавад, ки бо он нафаре ин муносибатро ба рох монд, ки агар ин унсурхои номбаршуда мавчуд бошанд.
 4. Аз нуктаи назари тиб барои алокаи чинси кардани иштирокчиён саломати бардавом дошта бошанд ва ба беморихои-касалихои хавфнок мубтало нашуда бошанд. Дар холати риоя нашудани ин талабот аз оғози соли 2016 шахсони гунахкор шояд ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд ва бар иловаи ин дар натичаи чунин алока метавон фарзандони носолим пайдо шавад, ки барои чамият ва худи хамон кудакон зиндаги душвору дахшатовар шавад. Масалан кудакони ба бемории ВИЧ/СПИД мубталошуда таваллуд шуда фавтанд ва ин гунохи волидайнон ва чамъият шавад.
 5. Ахди конуни дар бораи оиладори кардан. Яъне кайди Сабти аснодии холати шахрванди (САХШ  ЗАГС) дар идораи давлати пешаки ба кайд гирифта шавад. Дар холати риоя накардани ин талабот шояд мучозоти маъмури аз тарафи макомотхои давлати, пешбини шаванд.
 6. Барои шахсони мусалмон ахди исломи яъне, Никох кардан зарур аст. Дар холати бе никох алокаи чинси кардан обрӯи шахсони ишкварз ва наздикони онхо дар байни чамъият паст шуда норохатии рӯхии дурударози чандинсолаи онхо мешавад.
 7. Ба инобат гирифтани рузи хайз. Ба занхое, ки рузи хайзрониашон мебошад ба мардхо инро хабар диханд ва ичозати алокаи чинсиро надиханд. Зеро дар давраи хайзронии занхо, ки такрибан дар як мох як маротиба руй медихаду дар он хунрави аз бадан тавасути чинси занона руй медихад эмин дошатан аз воридшавии харгуна чисм ба дохили зан эмин доштан лозим. Вагарна ягон микроб ё вирус ба дохили зан даромада бемории вазнин шудан эхтимол дорад.
 8. Тозагии бадан. Пеш аз алокаи чинси, пок кардани бадан ба иштирокчиёни секс кафолати рохати зиёд ва бехатари аз хар гуна беморихо бештар аст. Барои ин обози (ғусл) кардан, пок кардани бадан аз мӯи нолозима ки дар таги каш (даст), байни по, ва хатто чои баромадани махрач. Дар холати ичро накардани ин талабот иштирокчиёни алокаи чинси кайфияти камтар мегиранд ва хатто ин метавонад барои барпо нашудани алокаи чинси ва бархам хурдани алокаи минбаъдаи дурудароз шавад. Инчунин аз буи бад (бадбуй) нафрати касро метавонад байни якдигар пайдо намояд ва муносибаи чинсдорон бад кунад.
 9. Зеб додани бадан. Зеби муи сар, овехтани хар гуна маводхои зебанда аз чумла: халка, соат, ангуштарин ва ғайра. Дар холати зеб надодан иштирокчиёни секс чандон таъбашон баланд шояд нашавад. Барои ин пешаки пурсидан аз якдигар шояд фоида дихад.
 10. Либоси хубу аъло пушидан. Харакат намоед, ки либоси шумо нав, зебо ва тоза бошад. Лек либоси зиёд вакти оғози сексро медорад ва метонад таъби касро хира кунад. Либосе пушед, ки ба чинси мукобил маъкул шавад. Масалан шахсоне хастанд, ки либоси аврупоиро дуст медоранд вале шумо бо либоси милли онро чандон ба ларза намеоред.
 11. Хушбуй кардан. Истифодаи атр, собун, шампун, духи, дизодарант, крем ва ғайрахо шахвонии касро зиёд карда тапиши дилро зиёд мекунад ва
 12. Одоби муомила. Пеш аз алокаи чинси кардан (секс) нафарон харчи хуб муомила намоянд, хамон кадар секси онхо ширину дуру дароз ва пайваста мешавад.
 13. Сухани бехуда нагуфтан. Дар вакти секс сухан кардан тавсия карда намешавад, чун ки суханхои гуногун метавонад фикро парешон карда сексро бархам дихад. Ба баъзехо суханхои ширин ба мисли мурамта, хурамта, ту аз мани, чони ширин, ту буккачаи ман, фасонаки ман, ва дигар суханхои лазиз шахвати касро баланд карда ба зуд баромадани кайф мусоидат мекунад.
 14. Шарми зиёд. Дар вакти секс одатан точикон ва хусусан духтарони точик бенихоят шармгин хастанд. Аз як чихат ин дуруст вале шарми зиёд ин бехабари аз лаззати кайфи секс аст ва аз дигар тараф ин метавонад кайфи дигар нафарро шиканад. Баъзехо аз шарми зиёд хатто аз ба тарс афтида ба беморихои рӯхи меафтанд. Барои хамин хам духтаронро тавсия аст, ки пеш аз алокаи чинси бо занхои калонсоли хирадманд вобаста ба секс маълумоти кофи гиранд.
 15. Ба чашми якдигар нигаристан. Инсон хангоми ба чашми якдигар нигаристан тапиши дилаш зиёд мешавад ва мухаббати зиёда шуда алокаи чинси асалтар мешавад. Ба чашми якдигар нигаристан на танхо пеш аз секс балки тӯли тамоми вохурихо кайфиятро зиёда мегардонад.
 16. Дар чойи ором ва форам. Харакат кунед, ки чойи секс мекардаги аз овози мардум, хайвонхо, наклиёт ва ғайрахо дур бошад. Вагарна шуморо парешонхол карда кайфро вайрон мекунад. Барои баъзехо чойи орому форам даруни мошин аст ва ин вобаста аст аз таъби худи хамон одам.
 17. Чогахи нарму тоза ва боду хавои тоза. Асосан бисёрии мардум барои секс кардан чойи мулоим, тоза ва хавои форам доштаро интихоб мекунад, тоин ки рохат ба дарачаш шавад.
 18. Шиками сер. Бехуда дар байни мардакхо ривоят нест, ки шиками сер куввати кер. Яъне дар асл алокаи чинси амали хело серхаракат аст ва дар ин маврид мардхо бисёр харакат карда кувваи худро зиёд сарф мекунанд ва барои хамин хам шиками онхо бояд аз ғизохои фоиданоктар пур бошад. Масалан харбуза, гуштбирён, чормағз, бодом, писта, ачир ва хавло хело фоиданок аст барои чи зан ва чи мард.
 19. Таъби болида доштан. Харакат кунед, ки пеш аз секс таъби худро хира накунед ва бо касе чанд нашавед. Таъби хира мардинаи мардакро ва кайфи шахсро гум мекунад ва секс бе натичаву берохат мешавад.
 20. Суруду таронаи хуб мондан. Фаромуш накунед, ки дар вакти секс суруди ором ва хусусан оханги форам ёри ба асалшавии алокаи чинси мусоидат мекунад.
 21. Хонаи на чандон торику равшан ва хилват. Хонаи нихоят торик барои надидани бадани кас сабаб мешавад ва кас метонад аз надидани бадан чандон рохати зиёд набинад. Инчунин равшании зиёд низ ба шарми зиёд меорад. Барои хамин хона бояд нимторик бошад.
 22. Осон кардани алокаи чинси. Баъзехо сексро мушкил мекунанд ва аз ин лаззати зиёд намегиранд. Тавсия мешавад, ки дар секс харакату шаклхои гуногуни сексро истифода баранд ва ин имконият медихад ки секс бароятон завкмандатр дар солхои тӯлони шавад. Гарчанде кас пир шаваду вале хелхои сексро гуногун кунад пас барои шарикаш ин шавковар ва серталабтар мешавад.
 23. Истифодаи маводҳои ҳифзкунанда. Агар шарики шумо ва ё худатон бемории гузаранда дошта бошед ва ё надонед, ки саломатии бардавомро шаркатон дорад пас худро бо маводҳои ҳифзкунанда аз касалиҳо эмин доред. Масалан истифодаи презерватив.
 24. Тамошо кардани маводҳои порнографӣ ё хурдани дору. Ҳолатҳое ҳастанд, ки ҳисёти шаҳвонӣ паст аст ва зарурияти ёрии чизе ё касе лозим. Дар ин ҳолат доруҳои махсуси ёридиҳанда ва ё тамошо кардани маводҳои порнографӣ низ метонад ёрдам кунад, ки секс барпо шавад.

РИОЯИ ИН  УСУЛҲО КАФОЛАТИ ТАЪБИ БОЛИДА АСТ!

 

komron.info

Алокаи чинси

Алоқаи ҷинсӣ (секс ба руссӣ), ё қабули муҳаббат – ин аҳди муқаддас ва маҳрамона дар байни  мард ва зан, ки дар натиҷаи он шумо на танҳо ба даст хушнудии ҷисмонӣ ва эҳсосӣ, балки барои ноил шудан ба баландтарин дараҷаи мувофиқат ва боварӣ дар байни шарикон мебошад. Аммо чӣ тавр ба муҳаббат, ва он, ки ба кор, ки ҳам шарикон бо чунин бозичаву қаноатманд буданд, лозим буд?

Хушнудии – натиҷаи алоқаи ҷинсӣ

 Чун анъана нақши пешбари алоқаи ҷинсӣ (чинси) ба зиммаи мардон: онҳо талаб доранд, таҷриба, дониши озоди шаҳвонӣ, сабр ва rмайл дошта бошад. Аммо ин маънои онро надорад, ки як зан бояд дар бистар ҳамчун ҳайкал дастнорас асримиёнагӣ рафтор – як ошкоро нав, фаъолият, хоҳиши ба диҳад хушнудии ба шарики худ – дар асоси lovemaking дуруст аст.

 Гирифтани ташаббус

Оё, ки бепарвогӣ фаромӯш накунед, ҷой нест, дар бистар аст. Бепарвогӣ тавлид бепарвогӣ Пас дар ҷинсӣ ҳамчун реҷаи дилгиркунанда омадаам, ки на, шумо бехатар метавонед як рӯйхати харид кунад, санҷида тарқишҳо дар шифт.

Пас, як қатор

Бигардон иҷрои қарзи оилавӣ дар бозичаву гуворо! Масалан, шумо метавонед ба осонӣ ҳуҷраҳои тағйир ба хотири қамчин, то хаёлот худ, ба хашм мард истифода баред. Нақши бозӣ – як костюми ҳамшира барои шумо, ё ниқоби ва ҷомаи Зорро барои як шарики – як роҳи бузург ба илова як ёддошт нав дар муносибатҳои муқаррарии.

Ҳайат Марди дар либоси зарур, зиќќї не – аввалин душмани ба даст хушнудии аз алоқаи ҷинсӣ. Кӯшиш кунед, ки ба ҳаракат дар ҳоле ки қабули муҳаббат дар субҳ, дилбастагӣ leisurely алтернативии ва ҷинсӣ стихиявї дар либос. Шумо мебинед, ки чӣ тавр қадар равшантар хоҳад ҳаёти мањрамона кунед.

Тағйироти манзараҳои

Ҳар як зан хоҳад чизе фахр дар бораи пайдо – дар ошхона ё дар ҷои кор, ҳар як метавонанд баъзе гуна маҳфилҳои ёфт, вале диққат ба ҳаёти ҷинсӣ аст, на ҳама, ва бисёриҳо толиб нестам беҳтар дар ин самт. ҳангома нав, бозичањо мањрамона, иваз кардани манзараҳои кӯмак мекунад, ки ба бахшидан ба муносибатҳои, онҳоро роҳнамоӣ кардан ба самти дуруст.

Хонаи имконпазир аст, ки ба кор, ба монанди шамъ ва мусиқӣ нафсонӣ. Пӯшидани либоси таг эротикї, ки striptease шавҳари мавҷ. Ё баръакс, таъини рӯзи дигар: рафта, ба тарабхона, тафтиш ҳуҷраи, тасаввур кунед, ки шумо роман dizzying бо як бегона буд.

Дар хотир доред, шарики таваҷҷӯҳ ба

Барои муҳаббат, лозим нест, ки ба унвони профессори. Аз ин рӯ, он аст, зарур нест сарф соат ва сол адабиёти shtudirovanie беист ва барои ҷустуҷӯи ахборот оиди алоқаи ҷинсӣ (гарчанде баъзан ба он муфид аст, ба кор). Хӯроки асосии аст, ки ба эҳсос шарики худ, омодагӣ ба Ӯ писанд, гӯш кардани ниёзҳои онҳо. Худпарастӣ – душмани ҷинсӣ хуб, мувофиқи ва хушнудии тарафайн аст.

Фаромӯш бораи ҳамаи комплексҳои

Кӯшиш кунед, ки ба даст комплексҳои халос. Ин танҳо анҷом дода шавад пурра озод аз маҳдудиятҳо, эътимод ба шарики худ медонанд, ки он метавонад таваҷҷӯҳ ба шахси дигар диҳад. Хоб – он фазои пўшида, ки ҳеҷ нест, ба истиснои ду нафар аз шумо кард, то накунед, шарм ва ё метарсанд, аз чизе.

Барои дарк гумони исрофкоронро бештар ва матлуб ҳар дигар – ғояҳои мумкин аст, дар китобҳо, интернет, филмҳо ёфт. Омодабош ва маҳдуд – душманони оргазм, ва аз ин рӯ, хушнудии ҷинсӣ шумо даст нест.

Чӣ тавр ба ёд кунад муҳаббат?

Дар ҷавоб ба ин савол танҳо як бошанд – ба шумо лозим аст, таҷриба ва дорои шарики. Шумо метавонед ҳама чизро дар як ё ду бор ёд нагирифтед. Хоҳиши медонем, на танҳо шарики худ, балки низ пайваста кӯшиш чизи нав – ин аст, ки чӣ ба шумо кӯмак мекунад, дар ин минтақа наздик муваффақ гардад.

Бисёр одамон ҳаргиз фикр, ки чӣ тавр ба ёд ба он ҷо, зеро онҳо фикр мекунанд, агар онҳо чиз ва то бидонед, – вале ёд доред, ки ба ғайр аз мавқеи миссионерӣ дар ҷинс, дигар ҳаст – кушода, ба монанди Kama Sutra.

Комментарии

life.ansor.info

Алокаи чинси бо дахон – кун ё

Савол: Алоқаи ҷинсӣ бо даҳон какардан магар тибқи қонунҳои Ислом (шариат) ва одобу одамгарӣ иҷозат аст?

Барои гирифтани ҷавоби пурра дар ин самт дар саҳифаи мазкур маълумоти пурра оварда шудааст.

Қобили қайд аст, ки дар ҳаёти инсон якчанд масъалаҳои муҳим кас бархурда мешавад ва вобаста ба онҳо ҷавоби дурусту комил лозим аст. Дини Ислом ҳаммаи масаъалаҳои ҷамъиятиро шарҳу тавзеҳ додааст. Тибқи қонуну қоидаҳои Ислом ҳаммаи рафтори иҷозатдодашудаву беиҷозати инсонӣ муайян шудаанд, ки он аз рӯзи бодоршавӣ то ба гӯристон рафтани кас гуфта шудааст.

Дини Ислом ягон масъалае надорад, ки нисбати он ягон саволи инсонӣ бе ҷавоб монда бошад ва Ислом ба ҳаммаи саволҳо роҳи дурусту нодурустро гуфтааст.  Аз ҷумла масъалаи «Алоқаи ҷинсии байни марду зани никоҳдор». Дар ин масъалаи нозук хело диққати хоса дода шудааст, ки ин бар асоси давом додани ҳаёти инсон вобастагӣ дорад.

Албата савол додани чунин мавзуъ барои бисёриҳо нороҳаткунанда мебошад ва худро одамон шармандаовар шуморида аз додани савол «Оё бо даҳон алоқаи ҷинсӣ кардан дуст аст ё на» изову ҳаё мекашанд ва чунин саволро намедиҳанду аз ҷавоби дурусти ин савол бе маълумот мемонанд.

Лек имрӯзҳо бо пайдо шудани интернет ба ин савол алакай ҷавоби дастрас ҳаст ва кас бемамоният метавонад ба саволи «алокаи чинси бо даҳон» ҷавоб ёфта хонад.  Асосан алоқаи ҷинсии бо даҳон иҷрокунандаро дар забони руссӣ «Минет» ё «оралный секс» мегӯянд.

Пеш аз оне, ки ба чунин савол ҷавоб дод бояд гуфт, ки тибқи Ислом алоқаи ҷинсӣ фақат байни мард ва зан ки никоҳ доранд иҷозат дода шудааст.

Хулоса: Ба мард иҷозат дода шудааст, ки бо зани худ чихеле ки хоҳад ҳамон хел алоқаи ҷинсӣ намояд ва вобаста бар ин дар китоби Қуръон гуфта шудааст:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

(Мазмун): «Занҳои Шумо – ин замини шумост, ки дар он шумо мекоред тухм худро – насли худро. Чи хеле ки хоҳед ҳамон хел дар замини худ гардед (рост истода, шишта, хоб рафта, якбара, аз қафо)» (сурам «ал-Бақара», ояти 223, Тафсири ал-Джалалайнӣ).

Вобаста ба масъалаи «алокаи чинси бо дахон», Ислом маҳкум накардааст.  Дар бораи алоқаи ҷинсии оралӣ (даҳонӣ) дар китоби: Фатхул Муъин: 3/387. Ианатут Талибин: 3/388. гуфта шудааст. Лек баъзеи пешвоёни Исломӣ чунин корро тавсия мекунанд, ки амалӣ накунанд ва истихроҷи тухми мардонаро дар даҳони зан нарезанд ки ин маҳкум шудааст: Иҷозат дода шудааст дар ду ҳолат амалӣ кардани алокаи чинси бо даҳон:

 1. Зарар расонида нашавад;
 2. Қурт кардани тухми мардона (Фуру бурдан).

Қурт (хурдан) кардани тухми мардона раво нест, гарчанде вай вайрон набошад.

Абу Яъла гуфтааст: «Ба мард иҷозат дода шудааст, ки бо даҳон узвҳои зани худро лесад (кус) лек ин пеш аз алоқаи ҷинси кардан, на ин ки баъди вай.. Икна фи Фикхил Имам Ахмад бин Ҳанбал: 3/240.

Ба даҳон қонеъ кардани шаҳвати зан ё мард барои никоҳдорон иҷозат дода шудааст, тибқи розигии тарафайн. Мард ҳақ надорад ки занашро зуракӣ дар даҳонаш мардинаи (кер) худро андохта ба ин кор маҷбур созад.  Агар тухмбароӣ шавад пас ғусл кардан зарур аст.

Ҷиҳати тиббии ин масъала.

Тиб мегӯяд, ки дар алоқаи ҷинсӣ бо даҳон беҳтараш воситаҳои пешгирикунанда истифода шавад, аз ҷумла презерватив барои марҳо ва плёнкаи латексин барои занҳо. Ин имкон медиҳад, ки бемориҳои гузаранда паҳн нашавад ва даҳон тоза нигоҳ дошта шавад.

Ба ҳар ҳол алоқаи ҷинсии даҳонӣ барои паҳн кардани ҳагуна бемориҳо сабабгор метавон буд ва тиб инро чандон тарафдор нест. Беҳтараш даҳонро аз ҳаргуна вирусу бактерияҳо эмин дошт, ки барои бемории узвҳои ҷинсиву даҳонӣ гирифтор нашавад.

Аз нуқтаи назари инсонӣ бофарҳанг

Ба андешаи шахсони бофарҳангу боодоб ва хушрафтор амал кардани алоқаи ҷинси бо даҳон нодуруст ва зарарнок шуморида мешавад. Онҳо мегӯянд, кич и тавр кас нисбати модари фарзандони худ метавон чунин рафтор кард. Магар ҳар кас модар ё падар надорад ва агар донад ки волидайни онҳо ба чунин амал машғуланд пас ин ба руҳи онҳо магар таъсири мусбӣ медиҳад ? Магар кас аз фаҳмидани чунин амал дар хурсандӣ меафтад?

Не! Ҳеҷ гоҳ ба чунин амали пасти инсонӣ набояд роҳ дод  ва худро инчунин дигаронро ба роҳи дурусту пок ҳидоят кард! Алоқаи ҷинсиро танҳо бо узвҳои ҷинсӣ содир карда ҳосилӣ дурусту комил гирифт. На бояд аз филмҳои шаҳвати алоқаи ҷинсиро омухта амалӣ кард!

Алоқаи ҷинсии даҳониро накунед ва худро ба пастӣ, пушаймонӣ ва нороҳатӣ набаред!

Комментарии

life.ansor.info

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*